Begreber

Begreber

Det er vigtigt for mig at have fokus på balancen mellem det rationelle og det mellem-menneskelige. Organisation og ledelse handler dels om faste strukturer, organisation, planer og penge, og dels om det, der udspiller sig mellem mennesker i grupper og organisationer, bevidst og ubevidst.

Effektivitet og engagement skabes i spændingsfeltet mellem det rationelle og det relationelle felt.

Dialog er det centrale redskab for udvikling. Autenticitet, åbenhed og erkendelse af egne og andres styrker og svagheder er forudsætning for en vellykket dialog.