Begreber / Dialog

Dialog

Dialog er et værktøj for udvikling og læring. Dialog er knyttet til relationer mellem mennesker – kolleger, medarbejdere, ledere. Relationer er forudsætning for, at deltagerne i dialogen får ny viden og fælles indsigt til at vokse frem, som ingen af deltagerne alene ville komme i tanke om. Der skabes grundlag for nye handlinger.

I organisationer opstår behovet for dialog hele tiden. Der opstår altid situationer, hændelser, store og små forandringer, som fordrer dialog, fordi nogle, ledere såvel som medarbejdere, ser nye muligheder, mens andre oplever forandringerne som trusler mod deres stabile hverdag.

Men for at nå til handling skal muligheder såvel som trusler sættes i tale og gøres til temaer, hvori der kan tages udgangspunkt. Det er forudsætningen for at kolleger, medarbejdere og ledere kan komme i dialog. Hvis ikke det sker, falder muligheder til gulvet som ærgrelser og skuffelser, og ubearbejdede trusler fører til splittelse og vrede.