Profil / Erfaring

Erfaring

Gennem mere en 30 år har jeg arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer. Samspillet mellem mennesker og de vilkår mennesker skal udvikle eller tilpasse sig i arbejdet, har altid været i fokus.

Jeg har haft rollen som konsulent og projektleder, projektkoordinator og leder. Som ansat har jeg været tilknyttet store udviklingsprojekter over 2 – 3 år, som leder eller koordinator. Som konsulent har jeg fulgt og assisteret ledere individuelt eller i grupper gennem mangeårige coaching- eller supervisionsforløb.

Som konsulent har jeg varetaget opgaver som kursusleder i lederudviklingsforløb, for såvel topledere som funktionsledere. Tilpasset organisations- og ledelsesudvikling for hele eller dele af større institutioner og virksomheder, har været en anden del af dette arbejde.

Jeg har deltaget i flere nationale og internationale udviklingsprojekter om netværk, ledelse og samarbejde.