Begreber / Lederskab og Følgeskab

Lederskab og følgeskab

Ledere forventer følgeskab, og medarbejderne forventer lederskab. Jo stærkere bånd der er mellem lederskab og følgeskab, jo stærkere organisation. Hvor der ingen bånd findes, der hersker illoyalitet og mistillid, der mangler fælles sprog og medarbejderne råber på fælles mål og retning.

Lederskab indeholder blandt andet: at sætte retningen, kursen og farten, tydelig kommunikation, der får organisationen til at rette ind, og lederskab er at udvikle og tilpasse organiseringen i takt med udviklingen såvel internt som i organisationens omgivelser.

Følgeskab indeholder blandt andet: at holde øje med lederen, være der hvor lederen forventer man er, bidrage med det man kan, og følgeskab er midlertidigt at overtage ledelse, hvis det bliver nødvendigt.

Fælles forståelse af lederskab og følgeskab skal til stadighed være til dialog, for at sikre stærke bånd mellem ledere og medarbejdere i organisationen.