Begreber / Rolle

Rolle

I arbejdet indtager vi roller, ledere såvel som medarbejdere. Vi handler og træffer valg i vores rolle. Men hvordan gør vi det egentlig, altså træffer valg? Hvad sætter retningen for vore valg og beslutninger?

Det spørgsmål kan naturligvis ikke besvares endegyldigt, men nogle faktorer betyder mere end andre. Vi tilstræber nemlig altid at tilgodese os selv. Men i rollen på arbejde skal vi også tilgodese organisationens krav, og vi skal i øvrigt leve op til de vilkår og rammer, der hersker omkring os. Det er vores rolle.


Vi handler ud fra den rolle vi indtager, og dermed bliver vore handlinger resultatet af:

Rollen kan ses som et spændingsfelt, der fører til netop de handlinger, som bedst muligt indfrier kravene fra os selv, vore omgivelser og vores organisation. Hvis vi ikke kan leve med de handlinger, som rollen kræver, så må vi enten ændre vore egne normer og værdier, eller forlade organisationen.